Køreteknisk Anlæg efter den 30.06.2016

 

Forsvaret har besluttet at forpagte anlægget ud, således driften kan fortsætte i samarbejde med interessenterne.

Interesserede har frist for at byde ind inden udgangen af uge 24.

Forpagtningsdatoen vil tidligst blive 01.07.2016.

Læse mere her:

KTA 114421-01_Forsvaret